Programy młodzieżowe

Młodzi ludzie (do 30 roku życia) biorą udział w wielu programach organizowanych przez Rotary aby zdobyć umiejętności potrzebne im do osiągnięcia istotnej pozycji w swojej społeczności. Wśród tych programów są:

Programy edukacyjne

Fundacja Rotary organizuje szereg programów, które przyczyniają się do poprawy stosunków międzynarodowych poprzez spotykanie się ludzi pochodzących z różnych krajów i różnych kultur. Te programy to:

Alumni Fundacji Rotary

Rozumienie międzynarodowej społeczności i nowe przyjaźnie nie kończą się wraz z zakończeniem udziału w programach młodzieżowych i edukacyjnych. Wychowankowie (alumni) Fundacji Rotary często chętnie wstępują do klubów Rotaract i Rotary a także do Stowarzyszenia Alumnów.