Dystrykt 2230

Polska należy do tzw. Dystryktu 2230, który tworzą Białoruś, Polska i Ukraina. Na Białorusi istnieją 3 kluby ( 57 rotarian), w Polsce 74 kluby ( 1689rotarian), na Ukrainie 45 klubów ( 716 rotarian), łącznie skupiające 2 462 rotarian w 122 klubach ( stan na dzień 23.08.2015).