Polski Klub na “jedynce” w The Rotarian


W ostatnim numerze ogólnoświatowego The Rotarian w rubryce WORLD ROUNDUP (Rotary news in brief from around the globe) gdzie prezentowane są wybrane wiadomości z całego świata znalazł się na pierwszym miejscu reprezentujący Polskę RC Warszawa City ze swoim grantem globalnym.

W polskiej edycji Rotarianina ta rubryka nazywa się „Bliżej świata”.

Uzupełniając niepełną informację trzeba dodać, że RC Warszawa City wraz ze swoimi partnerskimi klubami: niemieckim RC Berlin-Luftbruecke oraz włoskim Milano- Nord razem realizuje grant globalny, dzięki któremu kilkuset uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym może uczyć się języków obcych. Kluby dostarczają sprzęt, oprogramowanie i planują uruchomić interaktywną platformę e-learningową do świetlic socjoterapeutycznych, organizują także szkolenia dla nauczycieli. Świetlicami opiekuje się Mieczysław Maciążek.

Projekt jest realizowany (początkowo samodzielnie przez RC Warszawa City) od 2011roku, a jego koordynatorem jest Mieczysław Maciążek, a wspomaga go Ania Wieczorek, Teresa Sendor i Andrzej Cieślawski.

Dotychczas wyposażono 26 placówek głównie na terenie Warmii i Mazur oraz Mazowsza, ale też w Łodzi, Małopolsce i na Podlasiu.

Artykuł w The Rotarian Marzec 2015