Germanus i Polonus we Wrocławiu

Germanus i Polonus we Wrocławiu. Uroczystość nadania nagrody "Germanus" 2012 Stanisławowi Rybarczykowi oraz wręczenia nagrody "Polonus"2011 doktorowi Christophowi Wegmannowi, odbyła się  w Sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu.

Przebiegła w wyjątkowo serdecznej, ale i podniosłej atmosferze. Spotkanie otworzył wspaniały występ chóru Synagogi pod Białym Bocianem, którego twórcą i dyrektorem jest Stanisław Rybarczyk z RC Wrocław Centrum -Laureat pierwszej nagrody "Germanus" nadawanej przez RI ICC Niemcy-Polska, fundację Pro-Europa i  firmę Conciliare Berlin , za wybitne działania na rzecz dobrych stosunków Polsko-Niemieckich.

Stanislaw Rybarczyk to człowiek nietuzinkowy. Uhonorowany został rzec można „człowiek orkiestra" ,osoba o wielu talentach, wielkim sercu i zaangażowaniu w drugiego człowieka: twórca polsko-niemieckiej młodzieżowej filharmonii oraz platformy porozumienia międzykulturowego i między religijnego oraz inicjator wielu innych pięknych projektów od ludzi dla ludzi. Laureatem nagrody „Polonus” 2011 roku został Niemiec z RC Greven dr. Christoph Wegmann. Wielki przyjaciel Polaków i Polski, wybitny ortopeda pochodzący z okolic  Wrocławia, od lat zaangażowany w pomoc naszemu narodowi.

Nagrodzeni i laudatorzy, dla S. Rybarczyka: Andrzej Bułat z RC Wrocław i dla Ch.Wegmanna: Stanisław Kosyl z RC Olsztyn, podczas swoich wystąpień nie ukrywali wzruszenia.  Rotary -od momentu powstania do chwili obecnej- kieruje się jedną niezmienną zasadą"służby drugiemu człowiekowi". Niezależnie od szerokości geograficznej, koloru skóry czy wyznania, ludzie zrzeszeni w Rotary służą innym w takim stopniu, na jaki pozwala im codzienność.Wydarzenie w jakim dane nam było uczestniczyć w gościnnym Wrocławiu należało do niezwykłych pod wieloma względami. W Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia nagród "Germanusa" stworzonego przez Stanisława Wysockiego z RC Wrocław i "Polonusa" autorstwa Falko Hamma z RC Berlin Brücke der Einheit, ludziom, którzy od wielu lat nie ustają w wysiłkach na rzecz budowania dobrych relacji między narodami. Autorzy nagród prezentowali także inne swoje dzieła a całe Rotary poprzez obecną TV i Prasę, swoje idee. Integracja międzynarodowa w restauracji „Polski Dwór” trwała, trwała, trwała...

Idea nagradzania wyjątkowych ludzi za ich wspaniałe działania, szczególnie tych skromnych o wielkim sercu a nie "zbieraczy medali i urzędów", zainicjowana została kilka lat temu przez pierwszego Polaka w Niemieckim Rotary - Jarosława Wistubę z RC Berlin Brücke der Einheit. Okoliczności w jakich wpadł na ten pomysł także były niecodzienne. Był rok 2007. Dystrykt Białoruś-Polska-Ukraina oraz RC Kraków Wawel świętowały swoje 10 -lecie. Wydarzeniu towarzyszyła wspaniała wystawa " Kunst verbindet- Sztuka łączy" prezentująca prace wybitnych artystów polskich i niemieckich. Wśród gości znaleźli się między innymi dr Hartmut Fest ówczesny przewodniczący komitetu Niemcy-Polska RI, Falko Hamm berliński artysta rzeźbiarz - autor statuetki "Polonus" oraz prof. Jerzy Nowakowski z RC Kraków Wawel- twórca "Orderu Polonusa". Wspólnie z inicjatorem i kuratorem tej wystawy Jarosławem Wistubą uznali, że warto nagradzać tych, którzy mimo natłoku codziennych zajęć znajdują czas ,by pomagać innym. W ten sposób sztuka połączyła ludzi działających w różnych obszarach ,ale w jednym celu - "Służenia innym ponad własny interes". Pierwszy raz nagrodę „Polonus” wręczono w Berlinie w 2010 roku  dr Angelice Schwall-Düren - członkini Bundestagu, długoletniej przewodniczącej Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego, podczas berlińskiej odsłony wystawy „Kunst verbindet - Sztuka łaczy”. Laureatem nagrody „Polonus” 2011 roku został chirurg dr Christoph Wegmann. Równocześnie z nagrodą „Polonus” przyznawane są „Ordery Polonusa" za działania na rzecz dobrego imienia i wizerunku Polski za jej granicami. Do dziś otrzymali je Liliana Borejko-Knops - Stowarzyszenie nauczycieli j.polskiego i pedagogów w Niemczech, Basil Kerski - Czasopismo „Dialog” i Fundacja „Solidarność”, dr Piotr Olszówka - pisarz i filozof, Magda Potorska „Galeria der Ort”, Aleksandra Proscewicz –„Kurier Polonica” i „Dom Polski”. Szybko okazało się, że ludzi, którym zależy na niesieniu pomocy innym z równoczesnym silnym poczuciem potrzeby budowania dobrych relacji między narodami jest znacznie więcej niż można nagrodzić i potrzebna jest platforma aby mogli działać wspólnie. Tak w ramach tej samej inicjatywy powstał polskojęzyczny RC Mickiewicz w Berlinie zrzeszający głównie Polaków mieszkających w Niemczech i nieco później obiecany w zamian przez Jarka Wistubę niemieckojęzyczny RC Goethe w Warszawie, którego trzon stanowią Niemcy mieszkający i pracujący w Polsce.  Po obu stronach Odry są ludzie, którzy poprzez swoje działania zasługują na szczególny szacunek. Dlatego też powstała nagroda "Germanus"przyznawana Polakom w Polsce jako odpowiednik nagrody "Polonus" w Niemczech nadawana szczególnie zaangażowanym w pomoc i budowanie dobrych relacji między narodami. Podczas wrocławskiej uroczystości zaprezentowany został także nowo powstały „Order Germanusa” jako odpowiednik „Orderu Polonusa” stworzony także przez prof. Jerzego Nowakowskiego z RC Kraków Wawel.

W spotkaniu udział wzięli honorowo patronujący inicjatywie: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Grzegorz Schetyna oraz Gubernatorzy Dystryktów 1940 Niemcy Siegfred Harms oraz 2230 Białoruś-Polska-Ukraina Janusz Potępa, wielu oficjalnych gości z Przewodniczącym Rady Miasta Wrocław dr Jackiem Ossowskim i Konsulem RFN Siegfriedem Zeitzem i mniej oficjalnych ale równie zacnych gości. Licznie zgromadziła się brać rotariańska reprezentująca kluby z Niemiec w tym RC Berlin Brücke der Einheit (22 przedstawicieli), RC Berlin Gendarmenmarkt, RC Berlin Mickiewicz, RC Sralsund, RC Greven i całego naszego kraju: RC Jelenia Góra Cieplice, RC Kielce, RC Kraków Wawel, RC Olsztyn, RC Warszawa City, RC Warszawa Goethe, RC Warszawa Sobieski, RC Wolsztyn, współdziałający w organizacji uroczystości RC Wrocław, RC Wrocław Centrum, RC Wrocław Panorama (szczególne podziękowanie dla Janusza Klinowskiego) wspierane przez wrocławski Rotarakt, ICC Niemcy - Polska.

Takich nagrodzonych i takich rozwijających się inicjatyw nigdy za wiele.

Gratulacje! Magdalena Sitek - RC Kielce